Szkolenie z zarządzanie zmianą

Cele szkolenia

Szkolenie z zarządzania zmianą przebiega na dwóch poziomach. Pierwszy to rozumienie procesu zmiany i reakcje ludzi na zmianę, komunikowanie zmian i motywowanie do nich, przełamywanie oporu. Drugi to proces wprowadzenia zmiany – organizacja i logistyka zmiany.

Po szkoleniu uczestnicy sami będą bez lęku podchodzili do zmian, a z czasem staną się ich liderami.

Grupa docelowa szkolenia z zarządzania zmianą

 • Kierownicy
 • Przyszli liderzy zmian
 • Pracownicy / specjaliści, których zmiany mają dotyczyć

Główne punkty programu.

 • Ekonomiczne i strategiczne kryteria wprowadzania zmian
 • Zasady wprowadzenia zmiany
 • Reakcje ludzi na zmianę, opór wobec zmian i minimalizowanie go
 • Interesariusze zmiany
 • Komunikowanie zmian
 • Kreowanie środowiska akceptacji dla zmiany
 • Planowanie wprowadzenia zmiany
 • Zespół, budżet, ryzyka i zagrożenia w zmianie

Forma szkolenia

 • Realizacja symulacji a przez to doświadczenie 30%
 • Case study 20%
 • Wiedza dyskusje 25%
 • Praca z formularzami i narzędziami 24%
 • Przedszkoleniowy arkusz on line „Postawa wobec zmiany”

Korzyści dla organizacji

 • Umiejętność analizy, kiedy czy i jak wprowadzać zmiany w firmie
 • Pozytywne, motywujące i płynniejsze wdrażanie zmian
 • Organizacyjne przygotowanie do wprowadzenia zmian
 • Analiza ryzyk we wprowadzeniu zmian

Efekty dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarzadzania zmianą
 • Brak lęku przed zmianami w firmie
 • Aktywne uczestnictwo we wprowadzaniu zmiany da poczucie sprawstwa – silnego elementu motywacyjnego , koniecznego do automotywacji i motywacji podwładnych
 • Umiejętność przeprowadzenia ludzi przez zmiany

Korzyści dla zlecającego

 • Jedno szkolenie – jedno podejście w organizacji na różnych poziomach do przeprowadzenia zmian w firmie
 • Brak lęku pracowników przed zmianami = brak odpływu pracowników i koncentracji na poszukiwaniu innej pracy i brak rozprzestrzeniania się fałszywych informacji na tematy zmian