Szkolenie z zarządzania projektem

Cele szkolenia

Przez dwa dni szkolenia  uczestnicy przejdą cały proces zarzadzania projektem od A do Z. Oznacza to, ze dzięki proponowanej symulacji menedżerskiej Project Simulation przejdą przez wszystkie fazy projektu, napotkają typowe zagadnienia projektowe. Symulacja jest najlepszym sposobem nauki przez doświadczenie. Pozostawia w pamięci uczestników 80 % przekazywanej wiedzy.

Grupa docelowa szkolenia z zarządzania projektem

 • Wszyscy pracownicy prowadzący małe i duże projekty

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Cele projektu
 • Interesariusze i klienci projektu
 • Planowanie i harmonogram
 • Budżet i inwestycje
 • Bieżące zarządzanie realizacją projektu
 • Ryzyka i zmiany w projekcie
 • Ocena projektu
 • Zespół projektowy i organizacja pracy zespołu

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Realizacja symulacji a przez to doświadczenie 50%
 • Przykłady wiedza dyskusje 25%
 • Praca z formularzami i narzędziami 25% – narzędzia do planowania celów i harmonogramu, budżetowania, oceny, zarządzania ryzykiem, budowania składu zespołu projektowego

Korzyści dla organizacji

 • Projekty realizowane będą szybciej, taniej, lepiej, z mniejszą ilością błędów i odchyleń
 • Ujednolicenie i podobna struktura zarzadzania projektami w firmie – standaryzacja
 • Uwspólnianie definicji i pojęć związanych z projektami
 • Wiedza przyczyni się do zmniejszenia ilości ryzyk z poziomu prowadzenia projektu

Efekty dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy o zarzadzaniu projektem
 • Poprawa efektywności osobistej w zadaniach i projektach
 • Przekonanie że jestem w stanie kierować każdym rodzajem projektu – także nowatorskim i nietypowym

Inne korzyści

 • Zaoferowanie uczestnikom zajmującego, niesztampowego szkolenia w postaci gry symulacyjnej