Szkolenie z przywództwa

Cele szkolenia z przywództwa

Celem szkolenia jest danie uczestnikom przekonania, że przywództwo nie jest tylko dla wybranych. Współczesny świat biznesu opiera się na działaniach zespołowych i bycie kierownikiem, liderem choćby małej grupy, jest współczesnym rozumieniem przywództwa.

Grupa docelowa /e

 • Szefowie wszystkich szczebli zarzadzania mający swoich podwładnych,
 • Menedżerowie projektów mający i niemający swoich podwładnych
 • Potencjalni szefowie, przewidziani do awansu kierowania zespołami

Główne punkty programu – zakres tematyczny szkolenia z przywództwa

 • cechy i zachowania lidera
 • przywództwo zespołowe
 • modele przywódcze
 • istota przywództwa organizacyjnego
 • wizja organizacji vs przywództwo
 • Szef lider to: rola, zadanie, funkcja czy powołanie

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Gry i ćwiczenia zespołowe 33%
 • Wykład teoria 33%
 • Ćwiczenia indywidulane 33%

Zastosowane teorie

Teoria przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda
Teoria Victora Vrooma
Okno Johari

Korzyści dla organizacji:

 • wyszkolona pełna pasji kadra menedżerska wspierająca rozwój podwładnych , przekazująca w dół chęć działania i pozytywnego myślenia. Efekt: organizacja mająca zespoły ludzi , którzy wspierając się nawzajem wspólnie generują najlepsze dla niej wyniki.

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy, a dzięki niej przyjemne i mądre kierowanie swoim zespołem, przekładające się na zaufanie, spokój i funkcjonowanie na co dzień z dobrym (eu) stresem

Korzyści dla zlecającego

 • Sprawstwo w wzmocnieniu pozycji szefów, a co za tym idzie zwiększenie ich wpływu na rozwój organizacji
 • Poszerzenie kompetencji jako motywator pozafinansowy