Szkolenie z prowadzenia prezentacji

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności swobodnego, bezstresowego, atrakcyjnego i rzeczowego prezentowania i przemawiania.

Grupa docelowa /e szkolenia z prowadzenia prezentacji

 • Wszystkie osoby prezentujące ważne treści przed:
  • Klientami zewnętrznymi
  • Klientami wewnętrznymi
  • Podwładnymi
  • Zarządem
  • Wszelką – małą i większą publicznością

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Cel prezentacji
 • Struktura prezentacji
 • Atrakcyjność prezentacji
 • Odnalezienie własnego wyjątkowego stylu przemówień i prezentacji
 • Radzenie sobie z tremą
 • Trudni uczestnicy
 • Atrakcyjność i interaktywność przekazu

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Wiedza 15%
 • Przykłady 15%
 • Prezentacje uczestników (scenki prezenterskie) 40%
 • Feedback do scenek – indywidualny feedback dla każdego uczestnika 30%

Korzyści dla organizacji

 • Prezentacje pełne ekspresji
 • Atrakcyjny wizerunek organizacji na zewnątrz
 • Skuteczność przekazywanych treści
 • Wywieranie wpływu na słuchaczy

Efekty dla uczestnika

 • Swoboda publicznych wypowiedzi
 • Pewność na „scenie”
 • Spokój wewnętrzny, umiejętność radzenia sobie z tremą