Szkolenie z negocjacji

Cele szkolenia z negocjacji

 • Poznanie zasad i mechanizmów negocjacyjnych
 • Podniesienie umiejętności negocjacji handlowych
 • Poznanie psychologicznych aspektów prowadzenia skutecznych negocjacji

Grupa docelowa szkolenia

 • Sprzedawcy
 • Kupcy
 • Przedstawiciele handlowi
 • Menedżerowie zespołów handlowych

Zakres tematyczny szkolenia

 • Negocjacje pozycyjne i nastawione na współpracę
 • Emocje w negocjacjach
 • Czynniki wywierania wpływu – jak je rozpoznawać i jak radzić sobie z nimi
 • Język i komunikacja podczas negocjacji
 • Impas w negocjacjach i jak z niego wychodzić
 • Jak być skutecznym negocjatorem

Forma warsztatu w rozbiciu na %

 • Teoria – 20%
 • Gry negocjacyjne – 30%
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe – 20%
 • Rozwiązywanie rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych – 30%

Zastosowane teorie

 • Harwardzki Model Negocjacji
 • 6 Zasad Wywierania Wpływu
 • Perswazja Retoryczna i Narracyjna

Korzyści dla organizacji

 • Osiąganie sukcesu w negocjacjach handlowych
 • Zbudowanie trwałych relacji z partnerami handlowymi

Korzyści dla uczestnika

 • Rozszerzenie wachlarza skutecznych narzędzi negocjacyjnych do stosowania w pracy
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron podczas negocjacji
 • Zwiększenie pewności siebie podczas negocjacji
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas negocjacji