Szkolenia dla specjalistów – miękkie i interpersonalne

W naszej ofercie znajduje się pakiet szkoleń miękkich związanych rozwojem efektywności osobistej pracowników, oraz budowaniem ich kompetencji społecznych i interpersonalnych. Nasze warsztaty uczą komunikacji i współpracy w zespole, skutecznego zarządzania swoim czasem, innowacyjnego myślenia, rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji. Uczestnicy naszych szkoleń skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach powyższych tematów: ćwiczą pożądane zachowania w symulacjach i scenkach, analizują je w czasie dyskusji i burz mózgów, poznają swoje silne i słabsze strony w testach i kwestionariuszach. Praca w małych warsztatowych grupach pozwala nam dotrzeć do każdego uczestnika z osobna, by pomóc mu wykorzystać jego indywidualne, silne strony i potencjał jego osobowości.

Nasze szkolenia miękkie prowadzą wyłącznie praktycy biznesu, którzy łączą korporacyjne doświadczenie z przygotowaniem psychologicznym i trenerskim.

Przykładowe tematy naszych szkoleń miękkich:

 

Powyższa lista ma jedynie charakter przykładowy. Wszystkie nasze warsztaty projektujemy dopiero po przeprowadzeniu badania potrzeb szkoleniowych. Zapraszamy do kontaktu – chętnie przygotujemy program „krojony na miarę”.