Szkolenie z komunikacji i pracy w zespole

Cele szkolenia

Zespół jest jak organizm. Organizm, aby mógł efektywnie funkcjonować musi być zdrowy. To szkolenie jest „szczepionką na słabe strony” i „witaminą wzmacniającą silne strony” dla zespołu. Pokaże silne strony i uwzględni ich wpływ na funkcjonowanie. Pokazując i słabe strony – ostrzeże przed niebezpieczeństwem i nauczy jak sobie z nimi radzić.

Grupa docelowa /e szkolenia z komunikacji i współpracy

 • Wszystkie grupy, zespołu (liniowe, projektowe, inne).

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Fundamenty pracy zespołowej
 • Cechy efektywnych zespołów
 • Mapa Zespołu Training Projects – role zespołowe
 • Główne zagrożenia czyhające na funkcjonalność zespołów
 • Jak rozmawiać, – aby się dogadać?
 • Komunikacja w zespole
 • Efektywna organizacja pracy w zespole
 • Skuteczne zespołowe realizowanie zadań
 • Zespołowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne 40 %
 • Dyskusje, analizy, feedback do symulacji 30%
 • Teorie, prezentacje 30%

Zastosowane teorie

 • Rafał Szczepanik – Budowanie zespołu
 • Patrick Lencioni – 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Fridmann Von Thun – Sztuka Rozmawiania

Korzyści dla organizacji

 • Poczucie więzi z pracodawcą
 • Bardziej zgodne i bezkonfliktowe współdziałanie zespołu
 • Zwiększona efektywność
 • Sprawna realizacja celów / dążeń

Efekty dla uczestnika

 • Bliższe poznanie współpracowników od pozazawodowej strony
 • Poznanie swoich silnych i słabych stron
 • Wykorzystanie swoich stron silnych w swojej roli w zespole