Kierowanie zespołem produkcyjnym

Cele cyklu szkoleniowego:

Brygadziści i liderzy zespołów produkcyjnych, często w ramach awansu wewnętrznego zostali przełożonymi dotychczasowych kolegów. Sytuacja trudna dla wszystkich stron. Dla młodego szefa – jak się zachować wobec kolegów? Dla pracowników – jaki teraz będzie jako szef? Dla przełożonych – czy nowo mianowany lider dostarczy oczekiwanych wyników? Celem programu szkolenia jest umocnienie kierowników w ich roli szefa. Sporządzenie dekalogu dobrych praktyk, zbudowanie autorytetu liderskiego, pokazanie narzędzi i zachowań szefa.

Grupa docelowa szkolenia z kierowania zespołem produkcyjnym

 • Wszyscy kierownicy o różnym stopniu doświadczenia i zarządzania. Każda grupa przed szkoleniem jest diagnozowana pod katem sytuacji obecnej – obecnego stanu wiedzy i doświadczenia

Główne punkty typowego programu szkolenia:

 • Lider a menedżer – różne role
 • Rozumienie funkcjonowania zespołów i komunikacji w zespole
 • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • Analiza Transakcyjna w zarzadzaniu
 • Zarzadzanie sytuacyjne
 • Delegowanie
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Budowanie osobistego autorytetu

Forma szkolenia z zarządzania zespołem produkcyjnym:

 • Realizacja symulacji a przez to doświadczenie 30%
 • Case study 20%
 • Wiedza dyskusje 25%
 • Praca z formularzami i narzędziami 25%

Zastosowane teorie

 • Ken Blanchard
 • E. Berne
 • W.Vrom
 • P.Drucker

Korzyści dla organizacji

 • Kompetentna kadra menedżerska na produkcji
 • Sprawnie funkcjonujący zespół
 • Mniej trudnych awaryjnych sytuacji
 • Większa produktywność
 • Stabilnie pracujący zespół produkcyjny
 • Budowanie kultury organizacyjnej u podstaw

Efekty dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarzadzania zespołem
 • Komfort i satysfakcja w pracy i z pracy jako szefa
 • Sprawne rozwiązywanie trudnych sytuacji

Korzyści dla zlecającego

 • Budowa stabilnego programu rozwoju i kształcenia kadr
 • Systematyka harmonogramu szkoleń
 • Wpływ na zawartość szkoleń w nawiązaniu do aktualnej sytuacji w organizacji