Szkolenia dla trenerów

Zajęcia w Szkole prowadzą wyłącznie trenerzy z kilkunastoletnią praktyką szkoleniową, w większości byli menedżerowie wyższego szczebla w uznanych korporacjach. Dogłębnie rozumieją nie tylko zawód trenera i szkolenia, ale także kwestie zarządzania i przywództwa, biznesu, strategii i ekonomii. Większość naszych trenerów to autorzy książek biznesowych.

Poznaj także nasze certyfikacje