Szkolenia biznesowe: ceny, zakres ofert

Jesteśmy nietypowi. Mamy jawne ceny, działamy częściowo wirtualnie, nie oferujemy tylu usług, co „tradycyjni” dostawcy szkoleń biznesowych. Za to proponujemy trenerów z międzynarodowym doświadczeniem korporacyjnym – praktyków, byłych menedżerów, certyfikowanych coachów.

Cena jednego dnia naszych szkoleń to 6900zł netto (plus 23% VAT). W tej cenie zawiera się:

  • gruntowna analiza potrzeb uczestników grupy z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi – takich jak testy osobowościowe czy badania kwestionariuszowe, grupy focusowe i diagnozy behawioralne.
  • przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu w kraju (hotel płatny osobno)
  • opracowanie wniosków poszkoleniowych dla dalszego rozwoju coachingowo – mentorskiego
  • segregator z materiałami poszkoleniowymi
  • abonament na 6-miesięczne konsultacje telefoniczne lub e-mail uczestników szkolenia z trenerem
  • pomoc w organizacji logistyki: hotel, dojazd, wyżywienie – w tym zakresie korzystamy z podwykonawców, ich usługi są płatne osobno.