Asertywność

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie pracowników, jak komunikować się szczerze, otwarcie i relacyjnie – jednocześnie. Jak wyrażać myśli, uczucia i potrzeby tak by być w zgodzie z samym sobą, nie naruszając interesów drugiej osoby – ale broniąc też własnych. A także – jak odbierać trudne komunikaty w sposób, który nie zaburza naszej samooceny.

Grupa docelowa szkolenia z asertywności

 • Wszyscy pracownicy ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w obsłudze klienta i reklamacjach

Główne punkty programu.

 • Trzy stany JA
 • Kwadrat komunikacyjny
 • Transakcje równoległe i skrzyżowane
 • Pojęcia: asertywność, uległość, agresja, manipulacje
 • Komunikaty TY i JA
 • Bycie asertywnym – etapy dochodzenia do tego stanu
 • Sposoby asertywnego wyrażania siebie
 • Konflikt – style reakcji
 • Konflikt i radzenie sobie z nim

Forma szkolenia z asertywności

 • Realizacja symulacji a przez to doświadczenie 25%
 • Case study 10%
 • Wiedza dyskusje 25%
 • Ćwiczenia i scenki 30%
 • Praca z formularzami i narzędziami 10%

Zastosowane teorie

 • Analiza transakcyjna
 • Kwadrat komunikacyjny von Thuna
 • Komunikacja wg Virginii Satir
 • Interesy Gotteman
 • Carl Rogers

Korzyści dla organizacji

 • Załatwianie spraw na poziomie rzeczowym a nie emocjonalnym
 • Otwarte artykułowanie potrzeb własnych i organizacji
 • Minimalizowanie konfliktów
 • Mniejsze koszty (np. w negocjacjach z dostawcami i klientem)

Efekty dla uczestnika

 • Rozwój osobisty
 • Lepsze samopoczucie w trudnych sytuacjach
 • Niwelowanie stresu
 • Poczucie własnej wartości
 • Szacunek i uznanie innych

Korzyści dla zlecającego

 • Dobra atmosfera w firmie
 • Niwelowanie skarg i zażaleń
 • Bardziej kompetentny personel