Szkoła trenerów biznesu

Standardowy program szkoły to 8 spotkań po 2dni. Do tego dodać należy praktyczne, symulacyjne spotkanie egzaminacyjno – feedbackowe trwające 2 dni.

Prowadząc Szkołę dla grup zamkniętych – trenerzy wewnętrzni jednej firmy – możemy dowolnie dopasować jej program do potrzeb danej grupy: poziomem zaawansowania, tematyką zajęć i liczbą dni. Wówczas poniższa lista bloków warsztatowych to tylko punkt wyjścia do dalszej rozmowy.

 

Czas Temat Zagadnienia
2 dni Dzień 1 Jak uczyć dorosłych 

 

 

 

 

Dzień 2 Zaawansowane elementy prowadzenia prezentacji – poziom profesjonalny

 

 

 

 

 

Dzień 2 – inny wariant

Zasady prowadzenia i projektowania szkoleń – uporządkowanie wiedzy o procesie uczenia się człowieka, procesie grupowym zachodzącym na sali szkoleniowej, nauce przez doświadczenie, cyklu Kolbe’a. Procesy zachodzące w umyśle jednostki oraz procesy społeczne w grupie podczas szkolenia. Etyczne zmienianie postaw i zachowań bez manipulacji. Poznanie różnych interaktywnych form prowadzenia prezentacji: quizy, pytania z głosowaniem, mini-ćwiczenia w parach Scenki, w których przećwiczymy inspirujące, zapadające w pamięć, budujące osobisty autorytet sposoby przemawiania. Tworzenie inspirującej prezentacji w power poincie nienaszpikowanej tekstem. Indywidualny feedback dla każdego z uczestników: ocena jego stylu prezentowania i sugestie dalszej pracy nad kształtowaniem swojego osobistego stylu opartego na własnych silnych stronach

Dla osób, które nie potrzebują warsztatu prowadzenia prezentacji (doświadczeni prezenterzy) drugi dzień może być poszerzeniem programu dot. etyki trenerskiej, asertywnej postawy i zachowań trenera w stosunku do uczestników, procesu grupowego lub innych wybranych elementów dydaktyki lub psychologii społecznej

2 dni Rozumienie strategii biznesowej swojej firmy i projektowanie szkoleń zgodnych ze strategią firmy Warsztat prowadzony w formie strategicznej gry symulacyjnej (dwudniowa drużynowa gra biznesowa). Podczas tego modułu uczestnicy uporządkują i poszerzą swoją wiedzę dot. zarządzania strategicznego. Poznają różne typy strategii i modeli biznesowych, a także powiązania pomiędzy strategią a innymi obszarami firmy (np. HR). Nauczą się rozumieć w ujęciu biznesowym, ekonomicznym i właścicielskim strategię swojej własnej firmy – i do niej odnosić plany i programy szkoleniowe.
2 dni Badanie potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkolenia Warsztat, w którym grupy: – Uczą się projektować i prowadzić wywiady z uczestnikami szkoleń (dla różnych typów szkoleń), następnie prowadzą te wywiady w scenkach i otrzymują feedback– Tworzą arkusze do badania oczekiwań szkoleniowych – dla różnych tematów szkoleń– Diagnozują potrzeby szkoleniowe w oparciu o analizę strategii biznesowych i planów HR różnych firm – Poznają narzędzia badawcze online, do których otrzymają licencje.
2 dni Techniki trenerskie Podczas tego warsztatu skupimy się na poznaniu pięciu form szkoleniowych: – Dyskusja moderowana– Ćwiczenie grupowe– Studium przypadku– Burza mózgów– Praca z kwestionariuszem indywidualnym / arkuszem decyzyjnym, planistycznym lub rozwojowymDla każdej z powyższych form: – Opracujemy plan przeprowadzenia sesji szkoleniowej dla wybranego tematu warsztatu (z tematów i dziedzin wybranych przez samych uczestników)– Stworzymy niezbędne narzędzia do sesji (np. arkusz obserwacji, opis studium przypadku…)– W symulowanej scence trenerskiej przećwiczymy prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tego narzędzia (uczestnicy sami odegrają role trenerów w tych scenkach)
2 dni Prowadzenie szkolenia metodami odgrywania ról Scenka (odgrywanie ról) to także jedna z technik trenerskich, jednak z uwagi na jej zróżnicowanie i przydatność, poświecimy jej osobny moduł.W czasie tego warsztatu grupa pozna aż pięć zupełnie różnych metod ogrywania ról – indywidualnych i zespołowych, ciągłych i etapowych itp. Pokażemy (i przećwiczymy) jak realizować scenki, które:– nie budzą oporu przed nagrywaniem kamerą– nie nudzą się mimo szkolenia prowadzonego z całą serią scenek– są stosowane w różnych typach szkoleń i dla różnych grup (sprzedaż i praca z klientem, umiejętności komunikacyjne, konflikty, negocjacje, asertywność, przywództwo i zarządzanie)
2 dni Jak napisać program szkolenia Uczestnicy, w dwuosobowych grupach, przechodzą pełny proces tworzenia programu szkoleniowego:– Określają cele szkoleniowe (w odniesieniu do potrzeb firmy i oczekiwań grupy)– Priorytetyzują cele i rozwiązują problemy sprzecznych oczekiwań różnych osób– Tworzą plan modułów szkoleniowych, określają przebieg zajęć dla każdego z modułów szkolenia– Dobierają odpowiednie formy i metody szkolenia dla każdego z modułów– Tworzą harmonogram czasowy– Określają ew. zadania przed i poszkoleniowe– Precyzują wymagania organizacyjne (sala, sprzęt, itp.) – Piszą program „dla uczestnika” – czyli atrakcyjne zaproszenie i zachęcająca do udziału agendę szkolenia
2 dni Projektowanie i prowadzenie szkolenia team building lub wyjazdu integracyjnego Uczestnicy zaprojektują od A do Z (merytorycznie i organizacyjnie) wyjazd team building dla realnej grupy ze swojej firmy:– Określą potrzeby– Opracują program i harmonogram zajęć– Określą sposób podziału pracowników na podgrupy – Dobiorą ćwiczenia i określą kryteria do wyboru zewnętrznego dostawcy szkolenia team building– Określą wymogi co do ośrodka szkoleniowego i innych podwykonawców, dobiorą hotel – Przewidzą ryzyka (pogoda, bezpieczeństwo gier plenerowych itp.) i zaplanują działania zaradczeNastępnie – w parach – zapoznają się z trenerskim przewodnikiem prowadzenia jednej z popularnych gier team building. W drugiej części warsztatu każda para poprowadzi swoją grę dla reszty uczestników. W ten sposób nie tylko przećwiczą prowadzenie gier szkoleniowych, ale też poznają 4 gry na które otrzymują po zakończeniu szkoły licencje.
2 dni Dzień 1 Trudne sytuacje na sali szkoleniowej 

 

 

 

 

Dzień 2 Ocena szkolenia, wdrażanie efektów szkolenia 

Pierwszy dzień to dyskusja, w której przeanalizujemy różne trudne przypadki komunikacyjne: sytuacje konfliktogenne, trudne zachowania uczestników, blokady tkwiące w samym trenerze. Poznamy kilka narzędzi i podejść służących do ich rozwiązywania (np. wynikających z teorii tzw. Analizy Transakcyjnej). Następnie wspólnie wypracujemy praktyczne metody postępowania dopasowane do poszczególnych utrudnień. W tym dniu poznamy zasady prowadzenia oceny szkoleń – od ankiety poszkoleniowej, przez pomiar przyrostu wiedzy, po obserwację zmiany zachowań w czasie coachingu, ćwiczenia deelopment center, a także analizę zwrotu z inwestycji w szkolenia. Wspólnie opracujemy koncepcję i narzędzia do pomiaru efektywności szkolenia – dla różnych typów szkoleń. W drugiej części dnia porozmawiamy o tym, w jaki sposób efekty szkolenia może wdrażać trener wraz z działem HR:– coaching– rekomendacje i wytyczne dla zarządu i menedżerów firmy– planowanie delegowania nowych uprawnień i zadań dla osób, które nabyły nowe kompetencje
2 dni Egzamin praktyczny Uczestnicy prowadzą fragmenty swoich szkoleń.Sesje informacji zwrotnych od pozostałych uczestników i prowadzących

Szkolenia dla trenerów

Licencje

Szkoła trenerów zarządzania