Certyfikacja

Szkoła Trenerów Wewnętrznych prowadzi zarówno certyfikowane, jak i niecertyfikowane szkolenia.
Certyfikację mogą otrzymać osoby, które:

  1. Ukończą program rozwojowy składający się z min. 10 dni zajęciowych
  2. Ich frekwencja na zajęciach wyniesie min. 80%
  3. Zrealizują, z pozytywną oceną prowadzącego, wszystkie indywidualne zadania rozwojowe (zwykle w ramach szkoły uczestnik dostaje 5-6 zadań samorozwojowych do przygotowania w domu, typowe zadanie wymaga poświęcenia w domu/pracy 2-3h pracy własnej)
  4. Zdadzą z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy

Certyfikat „Certyfikowany Trener Wewnętrzny” jest wydawany po ukończeniu szkoły i określa:

  1. Liczbę godzin zajęciowych w ramach programu szkoły
  2. Tematykę każdego z blogów zajęciowych
  3. Ocenę z egzaminu końcowego
  4. Datę wystawienia
  5. Listę gier szkoleniowych, na które trener otrzymał licencję
  6. Listę narzędzi badawczych i rozwojowych, na które trener otrzymał licencję

Certyfikacja upoważnia do wieczystego i nieodpłatnego używania otrzymanych narzędzi (nieograniczona licencja).

W przypadkach krótszych, niecertyfikowanych programów szkoleniowych, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu. Określa on termin ukończenia, liczbę dni zajęć, tematykę warsztatów.