Zarządzanie strategiczne

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest – w zależności od potrzeb danej grupy – rozwój umiejętności myślenia strategicznego, wzrost świadomości i lepsze zrozumienie strategii swojej firmy, albo poznanie zasad i narzędzi analizy strategicznej oraz metod tworzenia strategii biznesowej.

Grupa docelowa /e

 • Członkowie zarządów
 • Inwestorzy i współwłaściciele
 • Menedżerowie
 • Przyszła kadra menedżerska, uczestnicy programu rozwoju talentów

Główne punkty programu zakres tematyczny:

Poniższa lista to jedynie przykładowy zestaw zagadnień. Ten program budowany jest w zależności od rzeczywistej strategii Państwa firmy, celów szkolenia i zadań zawodowych uczestników w kontekście tworzenia i wdrażania strategii Państwa firmy.

 1. Klasyczne strategie biznesowe: masowa, niszowa, niskokosztowa, rynek luksusowy
 2. Model biznesowy firmy: na czym da się zarabiać na różnych rynkach
 3. Kluczowy cel i parametr strategiczny: kiedy dla firmy celem jest zysk, kiedy obrót, kiedy udział w rynku, kiedy wycena giełdowa, itp.
 4. Ewolucja rynków w czasie (na przykładzie np. historii telefonii komórkowej i motoryzacji): jak innowacje produktowe, sytuacja makroekonomiczna, potrzeby klientów, sytuacja konkurencyjna i inne zmienne wpływają na zmienność rynku w czasie
 5. Całościowe, właścicielskie spojrzenie na biznes: pokazanie różnic w spojrzeniu przez pryzmat własnego departamentu a udziałowców
 6. Konkurencja doskonała – oligopol – monopol – czym się różnią te rynki
 7. Cykl życia produktu i macierz BCG
 8. Szacowanie wartości i wielkości rynku i dostosowywanie własnej strategii i własnych inwestycji do poziomu rynku
 9. Koszty stałe a zmienne – różny wpływ na sytuację strategiczną i operacyjną
 10. Wpływ outsourcingu funkcji wspierających na strategię firmy
 11. Szacowanie stopy zwrotu z inwestycji w dany zasób
 12. Czym jest i do czego służy planowanie scenariusze (wielowariantowe)
 13. Szacowanie ryzyka: prawdopodobieństwo, koszt konsekwencji ryzyka, koszt prewencji – krótkie pokazanie typowych strategii zarządzania ryzykiem
 14. Motel 5 sił Portera i kwestia sił działających w sektorze: siła dostawców i odbiorców, bariery wejścia i wyjścia, natężenie konkurencji.

Forma szkolenia z zarządzania strategicznego:

 • Symulacyjna gra strategiczna – 50% lub praca w podgrupach nad stworzeniem rzeczywistej lub hipotetycznej strategii firmy 50%
 • Wiedza, prezentacja teorii 15%
 • Analiza przykładów najciekawszych strategii rzeczywistych firm 15%
 • Burze mózgów, dyskusje 20%

Korzyści dla organizacji

W zależności od wybranego wariantu szkolenia korzyścią jest:

 • Rozwój umiejętności uczestników w zakresie myślenia i zarzadzania strategicznego
 • Wypracowanie na szkoleniu nowej strategii, jej elementów lub wariantów
 • Lepsze rozumienie strategii firmy przez pracowników – co oznacza wyższą motywację do jej twórczego wdrażania i przełożenia strategii na szczegółowe zadania, jakie pracownik może i powinien realizować na swoim stanowisku

Efekty dla uczestnika

 • Większa świadomość roli strategii w życiu firmy
 • Rozumienie rzeczywistej strategii firmy, a przez to lepsze rozumienie swojej roli w realizacji tej strategii
 • Rozwój własnych kompetencji myślenia strategicznego