Sprzedaż

Nasi trenerzy – osoby, które przeszły drogę od handlowca, przez menedżera sprzedaży, do trenera i coacha prowadzą warsztaty dotyczące wszystkich miękkich kompetencji handlowych:

  1. Analiza potrzeb klientów
  2. Etapy prowadzenia rozmowy handlowej
  3. Prezentacje handlowe
  4. Negocjacje
  5. Obrona ceny
  6. Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami
  7. Typologia klientów i trudni klienci
  8. Budowanie relacji z klientami i obsługa posprzedażowa
  9. Pogłębianie i poszerzanie sprzedaży
  10. Sprzedaż doradcza
  11. Sprzedaż b2b
  12. Zarządzanie czasem, efektywność osobista i organizacja czasu pracy handlowca
  13. Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami

Dla zaawansowanych handlowców prowadzimy szkolenia związane z rozwojem osobistego warsztatu umiejętności handlowych, budowanie osobistej marki, indywidualizacją stylu sprzedaży, działaniem w sytuacjach nietypowych, innowacyjnym myśleniem.

Menedżerów szkolimy w zakresie budowania zespołów handlowych i kierowania nimi, motywowania sprzedawców, tworzenia strategii handlowych, planowania i budżetowania sprzedaży, coachingu, prowadzeni a szkoleń wewnętrznych.

Posiadamy też symulacyjne gry sprzedażowe i negocjacyjne, rozwijające u handlowców i szefów myślenie strategiczne, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność planowania sprzedaży oraz świadomość ekonomiczno – finansową.