Szkolenie z radzenia sobie ze stresem

Cele szkolenia

Szybkie tempo życia, ciągłe rosnące oczekiwania, wysoko stawiane cele to tylko niektóre z powodów rodzenia się niszczycielskiego stresu. Zadaniem szkolenia, jest „przełączenie” uczestników na koncentrację funkcjonowania „tu i teraz” oraz znalezienie dla każdego swojej indywidualnej metody radzenia sobie, gdy stres już wystąpi.

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Reakcje na stres i skutki stresu
 • Rodzaje stresu
 • Zapobieganie stresowi
 • Zestaw technik kontroli stresu

Forma szkolenia z radzenia sobie ze stresem – w rozbiciu na %

 • Zadania zespołowe 25%
 • Analizy własne 10%
 • Wykłady i wiedza 25%
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem – wypracowanie osobistego planu i zestawu metod 40%

Zastosowane teorie

 • Maultsby
 • 8 x O
 • Ginger

Korzyści dla organizacji

 • Profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Dobre samopoczucie w pracy przekłada się na koncentracje na pracy i wydajność
 • Mniej negatywnych emocji, konfliktów, wypalenia

Efekty dla uczestnika

 • Umiejętność koncentracji na tu i teraz w tym rozdział czasu na czas pracy i czas życia prywatnego
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • Lepsze relacje z otoczeniem, poczucie realizacji celów, poczucie spełnienia
 • Brak zmartwień, brak wydatków na leczenie
 • Zapobieganie ucieczkom w nałogi

Korzyści dla zlecającego

 • Brak absencji chorobowych związanych z różnymi symptomami reakcji na stres
 • Wykazanie działań w kierunku profilaktyki wypalenia zawodowego