Obsługa klienta i budowanie relacji z klientem

Cele szkolenia z obsługi klienta

 • Zrozumienie zasad podejmowania decyzji przez klienta.
 • Nabycie umiejętności docierania do rzeczywistych potrzeb klienta.
 • Rozwój umiejętności komunikowania z trudnymi klientami
 • Poprawa efektywnej obsługi klientów, oraz budowania długotrwałych relacji

Grupa docelowa /e szkolenia

 • Działy sprzedaży
 • Biura obsługi klienta, działy reklamacji

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Co powoduje że jestem zadowolony z obsługi, czego nie lubię kiedy sam jestem klientem
 • Jak efektywnie komunikować się z klientami
 • Kwadrat komunikacyjny Von Thuna
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Metody aktywnego słuchania
 • Jak dotrzeć do rzeczywistych potrzeb klienta
 • Zasady asertywnej pracy z klientem
 • Typologia klienta i zasady dopasowania
 • Obsługa klienta agesywnego

Forma szkolenia z obsługi klienta w rozbiciu na %

 • Gry i ćwiczenia zespołowe 33%
 • Wykład teoria 33%
 • ćwiczenia indywidulane 33%

Zastosowane teorie

 • Von Thun
 • Florence Littałuer
 • Metaprogramy

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie poziomu obsługi klienta
 • Lepsze wykorzystanie współpracy z obsługiwanymi klientami, poprawa relacji
 • Zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, poprawa obsługi procesu reklamacji

Efekty dla uczestnika

 • poznanie własnego typu osobowości i wykorzystanie go do pracy nad słabymi i mocnymi stronami, oraz wykorzystanie zasad dopasowania się do typu klienta prowadzące do efektywnych kontaktów i negocjacji
 • umiejętność dotarcia do rzeczywistych potrzeb klienckich
 • Umiejętność przygotowania efektywnych komunikatów w sprzedaż, negocjacji pozwalający na budowanie długotrwałych relacji
 • Poprawa asertywności w obsłudze trudnego klienta

Korzyści dla zlecającego

 • Rozwój kompetencji sprzedażowych i negocjacyjnych podległych pracowników
 • Mniejsza ilość „trudnych sytuacji” w obsłudze klienta, a tym samych zmniejszenie ilości interwencji menedżerskich