Szkolenie z motywowania

Cele szkolenia z motywowania

 • Zrozumienie zasad i funkcjonowania motywacji.
 • Nabycie umiejętności motywowania podwładnych.
 • Rozwój umiejętności ustanowienia i komunikowania motywujących celów i planów
 • Umiejętność tworzenia wizualizacji jako motywacji do osiągania celów

Grupa docelowa /e szkolenia z motywowania

 • Szefowie zespołów
 • Specjaliści – jako rozwój osobisty

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Co pcha ludzi do działania
 • Dlaczego ludzie robią to co robią
 • Jak rozpoznać, co motywuje daną osobę
 • Radość tworzenia i osiągnięć
 • Poczucie przynależności
 • Satysfakcja władzy i osiąganych celów
 • Dopasowanie pozafinansowych motywatorów do danego podwładnego
 • Tworzenie indywidualnych planów motywowania konkretnego pracownika
 • Przeciwdziałanie demotywacji i wypaleniu

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Gry i ćwiczenia zespołowe 33%
 • Wykład teoria 33%
 • ćwiczenia indywidulane 33%

Zastosowane teorie

 • D.Pink
 • McClelland
 • John Adair

Korzyści dla organizacji

 • Wykorzystanie motywatorów pozafinansowych jest oszczędnością dla organizacji
 • Wykorzystanie motywatorów pozafinansowych jest trwalsze i dopasowane do konkretnego człowieka, przynosi lepsze efekty niż krótkotrwałe nagrody finansowe
 • Zmotywowani członkowie organizacji

Efekty dla uczestnika

 • poznanie własnych motywatorów
 • poznanie klucza do diagnozowania motywatorów swoich podwładnych
 • zastosowanie motywatorów do realizacji celów
 • zastosowanie motywatorów jako narzędzie do lepszej współpracy i zrozumienia przełożony – podwładny

Korzyści dla zlecającego

 • Rozwój liderów w organizacji – podniesienie kompetencji szefowskich
 • Szefowie odciążają dział HR w kwestiach związanych z systemem motywacyjnym
 • Rozszerzenie w organizacji wachlarza nagród i doceniania