Szkolenie z kreatywności i innowacyjności

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zaszczepienie w uczestnikach nastawienia na kreatywne, innowacyjne i nieschematyczne podejście do rozwiązywania problemów, wykorzystywania szans biznesowych, tworzenia strategii i realizowania projektów. Szkolenie to inspiruje i motywuje do kreatywnej postawy, a także daje wiedzę o technikach kreatywnych i umiejętność ich stosowania w pracy

Grupa docelowa /e szkolenia z kreatywności i innowacyjności

 • Członkowie zarządów
 • Inwestorzy i współwłaściciele
 • Menedżerowie
 • Specjaliści
 • Handlowcy
 • Przyszła kadra menedżerska, uczestnicy programu rozwoju talentów

Główne punkty programu zakres tematyczny:

 1. Czym jest kreatywność i innowacyjność
 2. Kreatywność abstrakcyjna (artystyczna) i praktyczna (stosowana w przedsiębiorstwie)
 3. Wymiary kreatywności praktycznej
  1. Pomysłodawca
  2. Wdrożeniowiec
  3. Optymalizator
 4. Fizjologia człowieka i jej wpływ na kreatywność
 5. Otoczenie zewnętrzne a kreatywność
 6. Techniki innowacyjnego i twórczego myślenia – Ćwiczenia kreatywnego rozwiązywania problemów na przykładzie realnych sytuacji i problemów Państwa firmy
 7. Kreatywność dnia codziennego – wyrażana w drobnych innowacjach i optymalizacjach, zmianach i ewolucjach
 8. Blokady kreatywności
 9. Kreatywna praca w zespole a indywidualna
 10. Tworzenie środowiska sprzyjającemu innowacyjnym postawom i działaniom
 11. Radzenie sobie ze stereotypami, schematami, oporem i rutyną
 12. Przekonywania innych do własnych twórczych pomysłów, kreowanie akceptacji otoczenia dla proponowanych przez siebie pomysłów
 13. Inkubowanie twórczych pomysłów w warunkach stresu, konkurencji, wyścigu z czasem

Forma szkolenia:

 • Wiedza 15%
 • Gry kreatywne – inspirujące do nieschematycznego myślenia i kształtujące kreatywną postawę 30%
 • Ćwiczenia – wykorzystanie technik innowacyjnego i kreatywnego myślenia do rozwiązania rzeczywistych sytuacji biznesowych – 30%
 • Dyskusje, analizy – 15%
 • Prezentacja inspirujących rzeczywistych studiów przypadku – przełożenia kreatywnego myślenia na wielkie sukcesy biznesowe, udane produkty, strategie i projekty w firmach – 10%

Korzyści dla organizacji

 • Zespół nastawiony na kreowanie nowych rozwiązań i innowacji
 • Twórcza atmosfera w pracy
 • Wyższe zaangażowanie pracowników
 • Twórcze pomysły i optymalizacje wypływające od osób na różnych stanowiskach – więcej pomysłów możliwych do wykorzystania w firmie

Efekty dla uczestnika

 • Większa radość z kreatywnego realizowania swoich zadań
 • Wyższe zaangażowanie i motywacja do pracy przez szersze widzenie możliwości bycia twórczym na swoim stanowisku (widzenie swojej pracy jako bardziej twórczej)
 • Poczucie rozwoju osobistych umiejętności