Szkolenie z komunikacji w projekcie

Zaangażowani w realizacje projektu ludzie często nie są związani ze sobą formalnie w zespół ( nie mają jednego wspólnego szefa), ale mają wspólnie odpowiadać przed interesariuszami projektu. Innymi słowy pracują razem na odpowiedz potrzeby klienta zewnętrznego/ wewnętrznego. To szkolenie pomoże im efektywnie współdziałać.

Grupa docelowa /e szkolenia z komunikacji w projekcie

 • Menedżerowie projektów
 • Specjaliści zaangażowani w realizacje projektów

Główne punkty programu zakres tematyczny

 • Komunikacja w zespole projektowym: e-mail, telefon, spotkania, telekonferencje
 • Komunikacja w relacjach – nieformalna
 • Komunikacja w dokumentacji – formalna
 • Komunikacja perswazyjna – w sytuacjach braku zależności służbowych (struktura funkcjonalna a projektowa)
 • Rozpoznawanie i nie uleganie manipulacjom

Forma szkolenia w rozbiciu na %

 • Gry komunikacyjne i projektowe 30%
 • Wiedza/ wykład 30 %
 • Ćwiczenia formularze 20%
 • Dyskusje 20%

Zastosowane teorie

 • F. Von Thun
 • K. Hogan
 • R.Cialdini

Korzyści dla organizacji

 • Minimalizacja zagrożeń w projekcie i organizacji z powodu złej komunikacji

Efekty dla uczestnika

 • Lepsza współpraca i porozumienie z ludźmi związanymi z projektem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w projekcie

Korzyści dla zleceniodawcy

 • Na początku powstania zespołu projektowego, szkolenie to może być dla nich budowaniem zespołu.
 • Świadomość wartości zespołu mimo różnych zadań – dążenie do realizacji wspólnego celu
 • Chęć współpracy i współdziałania
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych z powodu złej komunikacji w projekcie