Coaching

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności coachingowych do wykorzystania w pracy managera. Uczestnicy podczas szkolenia poznają zasady pracy coachingowej z podwładnymi – na co dzień w miejscu pracy, wypracują plan coachingowy i przećwiczą prowadzenie rozmowy rozwojowej z podwładnymi.

Grupa docelowa szkolenia z coachingu:

Menedżerowie, kierownicy, liderzy którzy:

 • dążą do bardziej efektywnego motywowania swojego zespołu;
 • poszukują narzędzi, aby wspierać i rozwijać swoich pracowników oraz uwalniać potencjał zespołu;
 • są partnerem w budowaniu i rozwijaniu przywództwa w organizacji.

Główne punkty programu:

 • Elementy procesu coachingu, model GROW
 • Dlaczego coaching działa?
 • Odróżnienie coachingu od mentoringu, feedbacku, doradztwa, szkolenia na miejscu pracy
 • Elementy procesu coachingu, model GROW: na przykładzie konkretnych, rzeczywistych podwładnych uczestnicy stworzą pełnym plan procesu coachingowego: definiowanie celów coachingu, plan rozwoju osobistego i przeprowadzania zmian, ewaluacja
 • Ćwiczenie praktyczne „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”, czyli jak rozpoznam dobrego coacha? Ćwiczenie ma na celu zwrócenie na podstawowe umiejętności, które powinien posiadać coach.
  • Rola i kompetencje coacha.
  • Bariery komunikacyjne w coachingu.
  • Postawa i etyka coacha.
  • Metoda FIES
  • symulacje sesji coachingowych
  • Wykorzystanie wybranych elementów coachingu w różnych rozmowach menedżerskich: Delegowaniu zadań, Udzielaniu informacji zwrotnej, Okresowych rozmowach oceniająco-rozwojowych, motywowaniu
  • Dostosowanie stylu menedżerskiego do specyfiki danego pracownika
  • Wdrażanie w zespole procesów coachingu, (dla kogo, kiedy, na jakich zasadach)

Forma szkolenia z coachingu w rozbiciu na %

 • Wiedza i wykłady – 15%
 • Praca metodami aktywnymi – angażowanie uczestników w tworzenie rzeczywistych planów coachingu dla swoich podwładnych –  20%
 • Symulacje sesji coachingowej (scenki) – 40%
 • Feedback do symulacji – indywidualny feedback dla każdego uczestnika 25%

Korzyści dla organizacji:

 • Kadra zarządzająca jest lepiej przygotowana do zmian (elastyczna, tolerancyjna).
 • Organizacja lepiej adaptuje się do zmieniających się warunków rynkowych, co w panującej obecnie cywilizacji wiedzy jest wręcz warunkiem koniecznym
 • Menedżerowie mają chęć uczenia innych, wspierania w rozwoju podwładnych.
 • Lepsza współpraca zespołów wzmacnia wyniki firmy.
 • Zrozumienie współzależności w organizacji,  co umacnia pozycję firmy na rynku.
 • Większa lojalność oraz identyfikacja pracowników z misją i wizją organizacją.
 • Szybszy i bardziej efektywny rozwój organizacji osiągany dzięki organizacyjnej zdolności do osiągania celów skuteczniej, w krótszym czasie w bardziej kreatywny sposób.
 • Większa motywacja zespołu
 • Umiejętność wykorzystywania sytuacji konfliktowych jako pozytywnych i twórczych.

Efekty dla uczestnika:

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

1.Umiejętność poprowadzenia procesu coachingu dla pracownika
2.Umiejętność wykorzystywania narzędzi coachingowych w rozmowach menedżerskich z pracownikami
3.Większą skuteczność rozwijania ludzi, delegowania i budowania w nich poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i cele sprzedażowe
4.Zmniejszenie konieczności ścisłego monitorowania i kontrolowania każdego kroku pracownika a przez to uwolnienie zasobów czasu i energii menedżera